שותפים

ערן ליברמן - דאל הנדסה
yafi
raviv-tal
שמוליק גדרון
eitan_falkinson
atele
amnon-kloisner
yivgeny
yehuda-arie

1952-2019​

אנו גאים להוביל את הפרויקטים הגדולים במדינה