רחבות המטוסים BRAVO בנתב"ג

רחבת המטוסים בראבו בנמל התעופה בן גוריון משרתת מטוסי מטען המגיעים לנתב"ב, עברה שדרוג שנועד להתאים אותה לתקני הבטיחות העדכניים ולדגמי המטוסים החדשים.

נתב"ג הוא נמל התעופה הבינלאומי הראשי של ישראל וככזה גם העמוס ביותר. דרכו עוברים מעל 21 מיליון נוסעים בשנה ו-220 מטוסים ביום. במסגרת שדרוג נתב"ג החליטה רשות שדות התעופה לשפץ ולשדרג גם את רחבת בראבו, על מנת להתאימה לדגמי המטוסים החדשים שנוחתים בנמל.

הפרויקט כלל את פירוק הרחבה, המיסעה וכל המערכות, ובנייתה מחדש על פי התקנים העכשוויים, כך שתתאים לשרת את דור המטוסים החדש. ברחבת בראבו 14 עמדות מטוסים, לרבות עמדה אחת לדגם 747-800.

העבודה על תכנון הפרויקט ויישומו נעשתה בזמן שנמל התעופה היה פעיל, בקרבת מסלולי המראה ונחיתה שבהם הייתה תנועה ערה. במסגרת הפרויקט נבנה אזור מטענים (cargo area) שעונה לצרכים השונים של סוגי המטען. בשל הקרבה למסופי המטענים והן בשל המחסור בעמדות חנייה למטוסים, היה ניתן לסגור את רחבת המטוסים לתקופת זמן קצרה בלבד. כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בפעילות מסופי המטען, נעשתה העבודה בשלבים.

אתגרים מיוחדים:

  1. תכנון עבודה בשדה תעופה פעיל ובסמוך למסלולים פעילים.
  2. רחבת בראבו הינה רחבת מטענים וככזו, נדרשים בה מאפיינים יחודיים המתאימים רק לרחבות מטענים.
  3. לאור הקרבה למסופי המטענים ומחסור בעמדות חניה למטוסים בשדה התעופה, נדרש כי השבתת הרחבה תהיה לפרק זמן מינימאלי ולכן תוכנן ביצוע הרחבה בשלבים, על מנת שהפגיעה בפעילות מסופי המטענים תהיה מינימאלית.

הפרוייקט במספרים

0
מ"ר שטח מסעה אספלטית
0
מ"ר שטח מיסעת בטון
0
מליון ש"ח

עלות הפרויקט