כביש 16

בכניסה הראשית לירושלים, העיר המאוכלסת ביותר בישראל, יש עומסי תנועה כבדים ביותר. כביש 16 העתידי יציע כניסה חלופית לעיר שתקל על העומס.

התנועה בכניסה המערבית לירושלים חורגת מהקיבולת התנועתית האפשרית בכניסה זו, וקיים צורך דחוף בפתרונות להקלת עומס התנועה בה. כביש 16 עתיד להציע כניסה מערבית נוספת לדרום ירושלים, ולהתחבר לכביש 1 דרך מחלף חדש, שיקרא "מחלף מוצא". תוואי הכביש ימשיך הלאה לכיוון מזרח, יחצה את נחל שורק דרך מערך גישור ארוך, ומשם יעבור דרך מנהרה שתיכרה מתחת להר ירושלים ולשכונת הר נוף.

באזור יער ירושלים מתוכנן מחלף חדש, שיאפשר לכלי הרכב גישה לגבעת שמואל ולהר נוף. בהמשך התוואי יעבור הכביש דרך מנהרה שנייה שתיכרה מתחת לשכונת יפה נוף ושדרות הרצל, ובסיומה יחובר הכביש לרחוב בייט באמצעות מחלף חדש, וכן אל דרך בגין באמצעות מחלף גבעת מרדכי.

כביש זה עתיד לפתור את בעיות הנגישות לגבעת שאול, לקריית הלאום, לבית החולים שערי צדק ולדרום ירושלים, וייצור שילוב מיוחד בין טבע לבין קדמה.

במסגרת תכנון הפרויקט הציג צוות התכנון מספר חלופות יצירתיות למזעור הפגיעה בסביבה ובנוף; ביצוע כרייה של מנהרות ארוכות ומורכבות בסלע ובסלעי חוואר. "מחלף מוצא" עתיד לקום באתר עתיקות, ולכן העבודות בו דורשות רגישות גבוהה ובחינה של מספר גבוה של אתרי עתיקות ושל אתרי חפירות ארכיאולוגיות. כמו כן נדרשנו לבצע העתקה של כבלי מתח עליון של חברת החשמל.

אתגרים מרכזיים

  1. יצירת חלופות רבות בכדי למזער פגיעה נופית וסביבתית כגון מעבר במנהור.
  2. ביצוע קטעי מנהור ארוכים ומורכבים גם בסלע וגם בחוואר.
  3. מחלף מוצא עובר בשטח עתיקות רגיש מאד. הטיפול בעתיקות כולל חפירות הצלה בשטחים עצומים.
  4. ביצוע הפרויקט בשטח רגיש נופית.
  5. העתקת כבלי מתח עליון של חברת חשמל.

הפרוייקט במספרים

ק״מ
0

אורך הכבישים

מיליארד ש"ח
0

עלות הפרויקט

מטר
0

אורך הגשרים

ק״מ
0

אורך מנהרות

מספר מבני הדרך
0