כביש 1

כביש 1, הכביש הראשי המחבר בין תל אביב לירושלים, הוא בין הכבישים העמוסים ביותר בישראל. הכביש נזקק לשדרוג רחב היקף.

כביש 1 הוא כביש בינעירוני המחבר בין תל אביב לירושלים. מקטעים רבים ממנו נזקקו לשדרוג מסיבות מגוונות, כגון שוליים מצומצמים, שהתוואי לא אפשר נסיעה במהירויות גבוהות וכן מעקות בטיחות לא תקינים.    

הפרויקט כלל את שדרוג הכביש לכביש דו-מסלולי, תלת-נתיבי ושוליים תקניים. בחלק מהמקטעים עודכנה הגיאומטריה של הכביש כך שתתאים להנחיות המעודכנות, ותתרום לשיפור בטיחות הנסיעה בכביש, נוחות הנסיעה והקיבולת שלו. 

מעיקרי הפרויקט: בניית גשר באורך 800 מטר מעל עמק מוצא וכריית מנהרות באזור מבשרת ציון. מספר מהאתגרים ההנדסיים שעמדו בפני צוות התכנון: כריית מנהרה בסמוך לכביש בין עירוני עם תנועה ערה מאוד; טיפול בזרימות תת קרקעיות שמתחת לכביש; וכן יישום אלמנטים הנדסיים מיוחדים עקב התוואי ההררי.

אתגרים מרכזיים:

  1. ביצוע מנהור בסמוך לכביש 1 הפעיל.
  2. טיפול בזרימות תת קרקעיות בעמק צוצא מתחת לסוללת הכביש.
  3. ביצוע אלמנטים הנדסיים בשטח עתיקות רגיש ביותר כגון שלוחת קולוניה.

הפרוייקט במספרים

ק״מ
0

אורך הכבישים

מספר מבני הדרך
0
אורך גשרים
0
מיליארד ש"ח
0

עלות הפרויקט

אורך מנהרות
0