הקו הכחול בירושלים

הקו הכחול הוא קו רכבת קלה עתידי המתוכנן לאורך 21 ק"מ ולחבר את שכונת רמות שבצפון ירושלים אל גילה ומלחה שבדרומה.

כחלק ממערך קווי הרכבת הקלה המתוכנן בימים אלו לעיר ירושלים, הקו הכחול צפוי לשנות את פני התחבורה בעיר ולהיות חלק מהותי מחזות ירושלים ומאופייה. הקו הכחול, אחד משלושה קווי הרכבת הקלה בעיר, מתחיל בשכונת רמות בצפון ירושלים ומסתיים בדרום העיר בשתי שלוחות שונות, האחת בגילה והשנייה במלחה.

התוואי עובר ברחוב גולדה מאיר דרך אזור התעשייה הר חוצבים, נכנס למנהרה בקטע הרחובות שטראוס ויחזקאל, חוצה את הקו האדום ברחוב יפו לכיוון רחוב המלך ג'ורג' וממשיך למתחם התחנה, בו תהיה תחנה שתאפשר גישה לסוגי תחבורה ציבורית אחרים עם רשת ענפה של קווים מזינים. מנקודה זו מתפצל הקו לשתי שלוחות: האחת לכיוון דרום־מערב לאזור הארנה, הקניון והפארק, ומסתיים בתחנת מודעי.

השלוחה השנייה ממשיכה דרומה לאורך דרך חברון עד לשכונת גילה.

לאורך התוואי מתוכננים להיבנות שני חניונים רב מפלסיים בכדי לעודד את השימוש ברכבת הקלה.

אופייה הייחודי של ירושלים דרש תכנון קפדני ושימת לב מרבית למספר גורמים במקביל. אחד האתגרים העיקריים שניצבו בפני צוותי התכנון היה שילוב תוואי הרכבת הקלה בטופוגרפיה הירושלמית המורכבת, המאופיינת בשיפועים ארוכים ותלולים. במסגרת תכנון הפרויקט הענקנו חשיבות גבוהה למציאת תוואי אידיאלי לשינוע כמות מרבית של נוסעים. אי לכך היה עליו לעבור בשכונות מאוכלסות וצפופות המאופיינות ברחובות צרים במיוחד, וזאת מבלי לוותר על זמני שירות מהירים ותחרותיים. עבודות ההקמה תואמו כך שזמן הביצוע יהיה קצר ככל הניתן על מנת לצמצם את הפגיעה בשגרת חיי היום־יום של התושבים – תוך התחשבות בצרכים השונים של האוכלוסייה המקומית.

אתגרים מרכזיים:

  • מציאת התוואי הנכון והמתאים ביותר, שיאפשר מקסימום משתמשים וזמן שירות איכותי ככל הניתן
  • מעבר בשכונות קיימות ומאוכלסות אשר כבר היום הרחובות בהם צרים וקיימת רגישות רבה מצד התושבים החיים במקום.
  • תיאום ביצוע כל העבודות לכדי פרק זמן מצומצם ככל הניתן, בכדי למזער ככל האפשר את הפגישה בשגרת החיים בזמן ההקמה.
  • שילוב הרכבת הקלה בטופוגרפיה ה"קשה" של ירושלים אשר כוללת שיפועים חדים וארוכים

הפרוייקט במספרים

תחנות
0
איש
0

מס' משתמשים בבוקר

ק״מ
0

אורך המסילה

ק״מ
0

אורך מנהרות

מיליארד ₪
0

עלות הפרויקט